Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg

16. Ett socialt Europa i en digital värld (debatt om en aktuell fråga)
Fullständigt förhandlingsreferat

Ett socialt Europa i en digital värld (2020/2550(RSP))

Talare: Ismail Ertug inledde den debatt som föreslagits av S&D-gruppen.

Talare: Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Dennis Radtke för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Dragoş Pîslaru för Renew-gruppen, France Jamet för ID-gruppen, Alexandra Geese för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Leila Chaibi för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Sylvie Brunet, Jean-Lin Lacapelle, Kim Van Sparrentak, Margarita de la Pisa Carrión, Dino Giarrusso, David Casa, Patrizia Toia, Jordi Cañas, Guido Reil, Raffaele Stancanelli, Cindy Franssen, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Loucas Fourlas, Christel Schaldemose, Pilar del Castillo Vera, Lina Gálvez Muñoz, Tom Berendsen, Marianne Vind, Barbara Thaler, Ibán García Del Blanco, Seán Kelly, Maria Manuel Leitão Marques och Paul Tang.

Talare: Nicolas Schmit och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy