Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Středa, 12. února 2020 - Štrasburk

17. Strategie EU pro rovnost žen a mužů (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Strategie EU pro rovnost žen a mužů (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupily: Cindy Franssen za skupinu PPE, Maria Noichl za skupinu S&D, a Irène Tolleret za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Předsedající připomněla sdělení předsednictví z dnešního dne (bod 10 zápisu ze dne 12.2.2020).

Vystoupili: Christine Anderson za skupinu ID, Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi – nezařazená poslankyně, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (předsedající poslankyni připomněla ustanovení jednacího řádu), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoș Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz a Radka Maxová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Frances Fitzgerald, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez a Sylwia Spurek.

Vystoupila Helena Dalli.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí