Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Kolmapäev, 12. veebruar 2020 - Strasbourg

17. Soolise võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cindy Franssen fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel ja Irène Tolleret fraktsiooni Renew nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Asepresident tuletas meelde presidentuuri tänast teadaannet (12.2.2020 protokollipunkt 10).

Sõna võtsid Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (asepresident tuletas sõnavõtjale meelde kodukorra sätteid), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoş Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz ja Radka Maxová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Frances Fitzgerald, Maria Manuel Leitão Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez ja Sylwia Spurek.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika