Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 5k
Srijeda, 12. veljače 2020. - Strasbourg

17. Strategija za ravnopravnost spolova (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Strategija za ravnopravnost spolova (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorile su Cindy Franssen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Noichl, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Irène Tolleret, u ime Kluba zastupnika Renew-a.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Predsjednica je podsjetila na priopćenje Predsjedništva od tog dana (točka 10. zapisnika od 12.2.2020.).

Govorili su: Christine Anderson, u ime Kluba zastupnika ID-a, Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi, nezavisna zastupnica, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (predsjednica je podsjetila govornicu na odredbe Poslovnika), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoş Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz i Radka Maxová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Frances Fitzgerald, Maria Manuel Leitão Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez i Sylwia Spurek.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 20. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti