Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

17. Strategie voor gendergelijkheid (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Strategie voor gendergelijkheid (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cindy Franssen, namens de PPE-Fractie, Maria Noichl, namens de S&D-Fractie, en Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

De Voorzitter herinnert aan de mededeling van de Voorzitter van eerder deze dag (punt 10 van de notulen van 12.2.2020).

Het woord wordt gevoerd door Christine Anderson, namens de ID-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (de Voorzitter herinnert de spreker aan de bepalingen van het Reglement), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoş Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz en Radka Maxová.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Frances Fitzgerald, Maria Manuel Leitão Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez en Sylwia Spurek.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid