Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg

17. Strategia na rzecz równouprawnienia płci (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Strategia na rzecz równouprawnienia płci (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrały: Cindy Franssen w imieniu grupy PPE, Maria Noichl w imieniu grupy S&D i Irène Tolleret w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Przewodnicząca przypomniała dzisiejszy komunikat Przewodniczącego (pkt 10 protokołu z dnia 12.2.2020).

Głos zabrali: Christine Anderson w imieniu grupy ID, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (Przewodnicząca przypomniała mówczyni o przepisach Regulaminu), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoş Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Niklasa Nienaßa, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz i Radka Maxová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Frances Fitzgerald, Maria Manuel Leitão Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez i Sylwia Spurek.

Głos zabrała Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności