Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

17. Strategia privind egalitatea de gen (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Strategia privind egalitatea de gen (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Cindy Franssen, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, și Irène Tolleret, în numele Grupului Renew.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

Președinta a reamintit comunicarea Președintelui din aceeași zi (punctul 10 al PV din 12.2.2020).

Au intervenit Christine Anderson, în numele Grupului ID, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, neafiliată, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (Președinta a reamintit vorbitoarei dispozițiile din Regulamentul de procedură), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoş Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz și Radka Maxová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Frances Fitzgerald, Maria Manuel Leitão Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez și Sylwia Spurek.

A intervenit Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate