Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg

17. Stratégia pre rodovú rovnosť (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Stratégia pre rodovú rovnosť (2020/2515(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cindy Franssen v mene skupiny PPE, Maria Noichl v mene skupiny S&D a Irène Tolleret v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Predsedajúca pripomenula oznámenie predsedníctva z dnešného dňa (bod 10 zápisnice zo dňa 12.2.2020).

Vystúpili títo poslanci: Christine Anderson v mene skupiny ID, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi – nezaradená poslankyňa, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, María Soraya Rodríguez Ramos, Elena Lizzi, Ernest Urtasun, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Antoni Comín i Oliveres, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Predrag Fred Matić, Katalin Cseh (predsedajúca pripomenula rečníčke ustanovenia rokovacieho poriadku), Luisa Regimenti, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Elena Kountoura, Daniela Rondinelli, Maria Walsh, Pina Picierno, Dragoș Pîslaru, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Danuta Maria Hübner, Robert Biedroń, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Niklas Nienaß, Michal Šimečka, Lina Gálvez Muñoz a Radka Maxová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Frances Fitzgerald, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Silvia Sardone, Hannah Neumann, Ruža Tomašić, Clare Daly, Lefteris Christoforou, Robert Hajšel, Milan Brglez a Sylwia Spurek.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia