Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2967(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
XML 7k
Středa, 12. února 2020 - Štrasburk

18. Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000006/2020), kterou pokládá Evelyn Regner za výbor FEMM Radě: Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (B9-0005/2020)

Evelyn Regner rozvinula otázku.

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku.

Vystoupila Helena Dalli (členka Komise).

Vystoupily: Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, Samira Rafaela za skupinu Renew, a Christine Anderson za skupinu ID.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop za skupinu GUE/NGL, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák a Maria da Graça Carvalho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone a Ruža Tomašić.

Vystoupila Nikolina Brnjac.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho a Ewa Kopacz za skupinu PPE, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand a Alessandra Moretti za skupinu S&D, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet a Karen Melchior za skupinu Renew, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint a David Cormand za skupinu Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig a Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 13.2.2020.

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí