Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2967(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Arutelud :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
XML 6k
Kolmapäev, 12. veebruar 2020 - Strasbourg

18. ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000006/2020), mille esitas(id) Evelyn Regner FEMM-komisjoni nimel nõukogule: ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (B9-0005/2020)

Evelyn Regner esitas küsimuse.

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Heléne Fritzon fraktsiooni S&D nimel, Samira Rafaela fraktsiooni Renew nimel ja Christine Anderson fraktsiooni ID nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

Sõna võtsid Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák ja Maria da Graça Carvalho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho ja Ewa Kopacz fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand ja Alessandra Moretti fraktsiooni S&D nimel, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet ja Karen Melchior fraktsiooni Renew nimel, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint ja David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig ja Nikolaj Villumsen fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2020 protokollipunkt 7.4.

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika