Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2967(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Rasprave :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
XML 6k
Srijeda, 12. veljače 2020. - Strasbourg

18. Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000006/2020) koje je postavila Evelyn Regner, u ime Odbora FEMM, Vijeću: Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (B9-0005/2020)

Evelyn Regner obrazložila je pitanje.

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) odgovorila je na pitanje.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Govorile su Frances Fitzgerald, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Heléne Fritzon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Christine Anderson, u ime Kluba zastupnika ID-a.

PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

Govorili su: Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eugenia Rodríguez Palop, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák i Maria da Graça Carvalho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone i Ruža Tomašić.

Govorila je Nikolina Brnjac.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojima se zaključuje rasprava:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho i Ewa Kopacz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand i Alessandra Moretti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet i Karen Melchior, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint i David Cormand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig i Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o prioritetima EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o prioritetima EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 13.2.2020.

Posljednje ažuriranje: 20. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti