Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2967(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Debatten :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 7k
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

18. EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000006/2020) van Evelyn Regner, namens de commissie FEMM, aan de Raad: EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (B9-0005/2020)

Evelyn Regner licht de vraag toe.

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, namens de Renew-Fractie, en Christine Anderson, namens de ID-Fractie.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák en Maria da Graça Carvalho.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho en Ewa Kopacz, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand en Alessandra Moretti, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet en Karen Melchior, namens de Renew-Fractie, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint en David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig en Nikolaj Villumsen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-prioriteiten voor de 64e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over de EU-prioriteiten voor de 64e vergadering van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 13.2.2020.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid