Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2967(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Debaty :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 6k
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg

18. Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000006/2020), które skierowała Evelyn Regner, w imieniu komisji FEMM, do Rady: Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0005/2020)

Evelyn Regner rozwinęła pytanie.

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Głos zabrały: Frances Fitzgerald w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela w imieniu grupy Renew i Christine Anderson w imieniu grupy ID.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy GUE/NGL, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák i Maria da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone i Ruža Tomašić.

Głos zabrała Nikolina Brnjac.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho i Ewa Kopacz, w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand i Alessandra Moretti, w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet i Karen Melchior, w imieniu grupy Renew, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint i David Cormand, w imieniu grupy Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig i Nikolaj Villumsen, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 13.2.2020.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności