Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2967(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Dezbateri :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
XML 7k
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

18. Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000006/2020) adresată de Evelyn Regner, în numele Comisiei FEMM, Consiliului: Prioritățile UE pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (B9-0005/2020)

Evelyn Regner a dezvoltat întrebarea.

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebare.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, și Christine Anderson, în numele Grupului ID.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

Au intervenit Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák și Maria da Graça Carvalho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone și Ruža Tomašić.

A intervenit Nikolina Brnjac.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho și Ewa Kopacz, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand și Alessandra Moretti, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet și Karen Melchior, în numele Grupului Renew Europe, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint și David Cormand, în numele Grupului Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig și Nikolaj Villumsen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, referitoare la prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 13.2.2020.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate