Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 7k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg

18. Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000006/2020), ktorú položila Evelyn Regner, v mene výboru FEMM, pre Radu: Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien(B9-0005/2020)

Evelyn Regner rozvinula otázku.

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew a Christine Anderson v mene skupiny ID.

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop v mene skupiny GUE/NGL, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák a Maria da Graça Carvalho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpila Nikolina Brnjac.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho a Ewa Kopacz, v mene skupiny PPE, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand a Alessandra Moretti, v mene skupiny S&D, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet a Karen Melchior, v mene skupiny Renew, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint a David Cormand, v mene skupiny Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig a Nikolaj Villumsen, v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 13.2.2020.

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia