Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2967(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000006/2020 (B9-0005/2020)

Debatter :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg

18. EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000006/2020) från Evelyn Regner, för FEMM-utskottet, till rådet: EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (B9-0005/2020)

Evelyn Regner utvecklade frågan.

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, och Christine Anderson för ID-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Manuel Leitão Marques, Chrysoula Zacharopoulou, Annika Bruna, Diana Riba i Giner, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Alessandra Moretti, Mathilde Androuët, Izabela-Helena Kloc, Sirpa Pietikäinen, Mónica Silvana González, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Pollák och Maria da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone och Ruža Tomašić.

Talare: Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho och Ewa Kopacz, för PPE-gruppen, Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand och Alessandra Moretti, för S&D-gruppen, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet och Karen Melchior, för Renew-gruppen, Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint och David Cormand, för Verts/ALE-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig och Nikolaj Villumsen, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (2019/2967(RSP)) (B9-0093/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, om EU:s prioriteringar inför det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (2019/2967(RSP)) (B9-0095/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 13.2.2020.

Senaste uppdatering: 27 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy