Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0330B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0022/2019

Ingediende teksten :

A9-0022/2019

Debatten :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Stemmingen :

PV 13/02/2020 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0038

Notulen
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

20. FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0631 - C8-0150/2019- 2018/0330B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Roberta Metsola leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Jorge Buxadé Villalba, namens de ECR-Fractie, Sira Rego, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Nicola Procaccini, Tomáš Zdechovský, Patryk Jaki, Tomislav Sokol en Sunčana Glavak.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini en Bogdan Rzońca.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Roberta Metsola.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 13.2.2020.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid