Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург

21. Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на аферата „Луандалийкс“ (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на аферата „Луандалийкс“ (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Eero Heinäluoma, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Beata Kempa, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, Lídia Pereira и Caterina Chinnici.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Francisco Guerreiro, João Ferreira, Емил Радев, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas и Marek Belka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders и Stanislav Polčák.

Изказаха се Helena Dalli и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност