Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. února 2020 - Štrasburk

21. Situace v oblasti boje EU s praním peněz s ohledem na případ Luanda Leaks (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Situace v oblasti boje EU s praním peněz s ohledem na případ Luanda Leaks (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Eero Heinäluoma za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Beata Kempa za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu GUE/NGL, Lídia Pereira a Caterina Chinnici.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas a Marek Belka.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders a Stanislav Polčák.

Vystoupily: Helena Dalli a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí