Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. veebruar 2020 - Strasbourg

21. Rahapesuvastase võitluse hetkeseis ELis nn Luanda lekete valguses (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rahapesuvastase võitluse hetkeseis ELis nn Luanda lekete valguses (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Eero Heinäluoma fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lídia Pereira ja Caterina Chinnici.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas ja Marek Belka.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Nikolina Brnjac.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika