Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2020 m. vasario 12 d. - Strasbūras

21. ES kovos su pinigų plovimu dabartinė padėtis atsižvelgiant į „Luanda Leaks“ (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES kovos su pinigų plovimu dabartinė padėtis atsižvelgiant į „Luanda Leaks“ (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Helena Dalli (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Eero Heinäluoma S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu Renew frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Kempa ECR frakcijos vardu, José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu, Lídia Pereira ir Caterina Chinnici.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas ir Marek Belka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Helena Dalli ir Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 20 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika