Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

21. De stand van de EU-strijd tegen het witwassen van geld, in het licht van de Luanda Leaks (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De stand van de EU-strijd tegen het witwassen van geld, in het licht van de Luanda Leaks (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Eero Heinäluoma, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, Lídia Pereira en Caterina Chinnici.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas en Marek Belka.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid