Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

21. Situația luptei UE împotriva spălării banilor, având în vedere Luanda Leaks (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația luptei UE împotriva spălării banilor, având în vedere Luanda Leaks (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Eero Heinäluoma, în numele Grupului S&D, Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Kempa, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului GUE/NGL, Lídia Pereira și Caterina Chinnici.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas și Marek Belka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders și Stanislav Polčák.

Au intervenit Helena Dalli și Nikolina Brnjac.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate