Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg

21. Súčasný stav boja EÚ proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na Luanda Leaks (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Súčasný stav boja EÚ proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na Luanda Leaks (2020/2562(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Eero Heinäluoma v mene skupiny S&D, Ramona Strugariu v mene skupiny Renew, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Beata Kempa v mene skupiny ECR, José Gusmão v mene skupiny GUE/NGL, Lídia Pereira a Caterina Chinnici.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Francisco Guerreiro, João Ferreira, Emil Radev, Pedro Marques, David Casa, Paul Tang, Othmar Karas a Marek Belka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, Antonius Manders a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli a Nikolina Brnjac.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia