Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург

24. Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС (2020/2523(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Helena Dalli (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Емил Радев, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Tom Vandendriessche, от името на групата ID, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Tomislav Sokol, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cornelia Ernst, Isabel Santos, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sunčana Glavak, Maite Pagazaurtundúa, Jordan Bardella, Erik Marquardt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Željana Zovko, Emmanouil Fragkos, Konstantinos Arvanitis, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Irena Joveva, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karlo Ressler, Hynek Blaško, Damian Boeselager, Ангел Джамбазки, Maria Walsh и Bettina Vollath.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Silvia Sardone, Elżbieta Kruk, Nuno Melo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bettina Vollath, Norbert Neuser, Teuvo Hakkarainen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Erik Marquardt, Traian Băsescu, Bernhard Zimniok, Andor Deli, Michaela Šojdrová и Karlo Ressler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Domènec Ruiz Devesa, Nicolaus Fest относно провеждането на разискването, Željana Zovko, Pernando Barrena Arza, Sunčana Glavak, Maria Arena, Georgios Kyrtsos и Sandra Pereira.

Изказаха се Helena Dalli и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност