Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

24. Humanitaire situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Humanitaire situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU (2020/2523(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Tom Vandendriessche, namens de ID-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Stanisław Brudziński, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Tomislav Sokol, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Cornelia Ernst, Isabel Santos, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Sunčana Glavak, Maite Pagazaurtundúa, Jordan Bardella, Erik Marquardt, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Željana Zovko, Emmanouil Fragkos, Konstantinos Arvanitis, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Michaela Šojdrová, Irena Joveva, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Karlo Ressler, Hynek Blaško, Damian Boeselager, Angel Dzhambazki, Maria Walsh en Bettina Vollath.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia Sardone, Elżbieta Kruk, Nuno Melo, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Bettina Vollath, Norbert Neuser, Teuvo Hakkarainen, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Erik Marquardt, Traian Băsescu, Bernhard Zimniok, Andor Deli, Michaela Šojdrová en Karlo Ressler.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Domènec Ruiz Devesa, Nicolaus Fest, over het verloop van het debat, Željana Zovko, Pernando Barrena Arza, Sunčana Glavak, Maria Arena, Georgios Kyrtsos en Sandra Pereira.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid