Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg

24. Humanitárna situácia utečencov na vonkajších hraniciach EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia utečencov na vonkajších hraniciach EÚ (2020/2523(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev, v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Malik Azmani v mene skupiny Renew, Tom Vandendriessche v mene skupiny ID, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Tomislav Sokol, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Cornelia Ernst, Isabel Santos, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sunčana Glavak, Maite Pagazaurtundúa, Jordan Bardella, Erik Marquardt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Željana Zovko, Emmanouil Fragkos, Konstantinos Arvanitis, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Irena Joveva, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karlo Ressler, Hynek Blaško, Damian Boeselager, Angel Dzhambazki, Maria Walsh a Bettina Vollath.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Silvia Sardone, Elżbieta Kruk, Nuno Melo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Bettina Vollath, Norbert Neuser, Teuvo Hakkarainen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Erik Marquardt, Traian Băsescu, Bernhard Zimniok, Andor Deli, Michaela Šojdrová a Karlo Ressler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Domènec Ruiz Devesa, Nicolaus Fest o priebehu rozpravy, Željana Zovko, Pernando Barrena Arza, Sunčana Glavak, Maria Arena, Georgios Kyrtsos a Sandra Pereira.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli a Nikolina Brnjac.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia