Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

25. Un internet mai bun pentru copii (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Un internet mai bun pentru copii (2020/2547(RSP))

Helena Dalli (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Ewa Kopacz, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Yana Toom, în numele Grupului Renew, Nicolaus Fest, în numele Grupului ID, Marcel Kolaja, în numele Grupului Verts/ALE, Anne-Sophie Pelletier, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Spyraki, Brando Benifei, Karlo Ressler, Alex Agius Saliba și Stelios Kympouropoulos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Victor Negrescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Hajšel, Michaela Šojdrová, Tudor Ciuhodaru și Sandra Pereira.

A intervenit Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate