Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg

25. Lepší internet pre deti (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Lepší internet pre deti (2020/2547(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ewa Kopacz v mene skupiny PPE, Miriam Dalli, v mene skupiny S&D, Yana Toom v mene skupiny Renew, Nicolaus Fest v mene skupiny ID, Marcel Kolaja v mene skupiny Verts/ALE, Anne-Sophie Pelletier v mene skupiny GUE/NGL, Maria Spyraki, Brando Benifei, Karlo Ressler, Alex Agius Saliba a Stelios Kympouropoulos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Victor Negrescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Hajšel, Michaela Šojdrová, Tudor Ciuhodaru a Sandra Pereira.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia