Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Woensdag 12 februari 2020 - Straatsburg

26. Coronavirus: de grondrechten en een gecoördineerde Europese respons waarborgen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Coronavirus: de grondrechten en een gecoördineerde Europese respons waarborgen (2020/2565(RSP))

Helena Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Véronique Trillet-Lenoir, Petra De Sutter, Peter Liese, Heléne Fritzon, Isabel Wiseler-Lima, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Véronique Trillet-Lenoir, Dolors Montserrat en Antonio Tajani.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid