Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

26. Coronavirus: garantarea drepturilor fundamentale și asigurarea unui răspuns european coordonat (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Coronavirus: garantarea drepturilor fundamentale și asigurarea unui răspuns european coordonat (2020/2565(RSP))

Helena Dalli (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Véronique Trillet-Lenoir, Petra De Sutter, Peter Liese, Heléne Fritzon, Isabel Wiseler-Lima, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Véronique Trillet-Lenoir, Dolors Montserrat și Antonio Tajani.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil și Mick Wallace.

A intervenit Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 20 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate