Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg

27. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering i början av eftermiddagssammanträdet nästföljande sammanträdesdag.

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy