Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Поименен състав на междупарламентарните делегации
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 6.Внесени документи
 7.Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари 2020 г. относно многогодишната финансова рамка (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Съобщение на председателството
 11.Време за гласуване
  11.1.Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам *** (гласуване)
  11.2.Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)
  11.3.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам *** (гласуване)
  11.4.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)
  11.5.Възражение съгласно член 111: списък на Съюза на проекти от общ интерес: (гласуване)
  11.6.Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения (гласуване)
  11.7.Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (гласуване)
  11.8.Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги (гласуване)
  11.9.Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (гласуване)
  11.10.Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)
  11.11.Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Социална Европа в един дигитален свят (разискване по актуални въпроси)
 17.Стратегия за равенство между половете (разискване)
 18.Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) ***I (разискване)
 21.Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на аферата „Луандалийкс“ (разискване)
 22.Състав на политическите групи
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС (разискване)
 25.По-добър интернет за децата (разискване)
 26.Коронавирус: гарантиране на основните права и координирани европейски действия (разискване)
 27.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Поименен състав на междупарламентарните делегации
Протокол (357 kb) Списък на присъствалите (65 kb) Резултати от различните гласувания (117 kb) Поименни гласувания (3001 kb) Приложение 1 (146 kb) 
 
Протокол (357 kb) Списък на присъствалите (65 kb) Резултати от различните гласувания (117 kb) Поименни гласувания (3001 kb) Приложение 1 (146 kb) 
 
Протокол (138 kb) Списък на присъствалите (14 kb) Резултати от различните гласувания (43 kb) Поименни гласувания (106 kb)    
 
Протокол (577 kb) Списък на присъствалите (88 kb) Резултати от различните гласувания (152 kb) Поименни гласувания (586 kb)    
Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност