Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Поименен състав на междупарламентарните делегации
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 6.Внесени документи
 7.Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари 2020 г. относно многогодишната финансова рамка (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Съобщение на председателството
 11.Време за гласуване
  11.1.Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам *** (гласуване)
  11.2.Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)
  11.3.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам *** (гласуване)
  11.4.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция) (гласуване)
  11.5.Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес: (гласуване)
  11.6.Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения (гласуване)
  11.7.Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (гласуване)
  11.8.Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги (гласуване)
  11.9.Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (гласуване)
  11.10.Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)
  11.11.Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Социална Европа в един дигитален свят (разискване по актуални въпроси)
 17.Стратегия за равенство между половете (разискване)
 18.Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) ***I (разискване)
 21.Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на аферата „Луандалийкс“ (разискване)
 22.Състав на политическите групи
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС (разискване)
 25.По-добър интернет за децата (разискване)
 26.Коронавирус: гарантиране на основните права и координирани европейски действия (разискване)
 27.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Поименен състав на междупарламентарните делегации
Протокол (357 kb)
20/05/2020 14:52
  Списък на присъствалите (65 kb)
06/04/2020 10:24
  Приложение 1 (146 kb)
20/05/2020 14:52
 
Протокол (138 kb)
20/05/2020 14:52
  Списък на присъствалите (14 kb)
06/04/2020 10:24
  Резултати от различните гласувания (44 kb)
05/05/2020 15:26
  Поименни гласувания (106 kb)
05/05/2020 15:24
 
Протокол (597 kb)
20/05/2020 14:52
  Списък на присъствалите (88 kb)
06/04/2020 10:24
  Резултати от различните гласувания (153 kb)
05/05/2020 15:26
  Поименни гласувания (589 kb)
05/05/2020 15:24
Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност