Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 12. veebruar 2020 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamentidevaheliste delegatsioonide nimeline koosseis
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 6.Esitatud dokumendid
 7.Euroopa Ülemkogu mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva 20. veebruari 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistused (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Presidentuuri teadaanne
 11.Hääletused
  11.1.ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine *** (hääletus)
  11.2.ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (resolutsioon) (hääletus)
  11.3.ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping *** (hääletus)
  11.4.ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping (resolutsioon) (hääletus)
  11.5.Kodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu: (hääletus)
  11.6.Kodukorra artikli 112 kohane vastuväide: plii ja selle ühendid (hääletus)
  11.7.ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (hääletus)
  11.8.Automatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine (hääletus)
  11.9.Kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (hääletus)
  11.10.Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne (hääletus)
  11.11.Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Sotsiaalne Euroopa digimaailmas (temaatiline arutelu)
 17.Soolise võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu)
 18.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem) ***I (arutelu)
 21.Rahapesuvastase võitluse hetkeseis ELis nn Luanda lekete valguses (arutelu)
 22.Fraktsioonide koosseis
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.Pagulaste humanitaarolukord ELi välispiiridel (arutelu)
 25.Lastele parema interneti loomine (arutelu)
 26.Koroonaviirus: põhiõiguste ja Euroopa koordineeritud lähenemisviisi tagamine (arutelu)
 27.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Parlamentidevaheliste delegatsioonide nimeline koosseis
Protokoll (331 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (105 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3001 kb) 1 lisa (141 kb) 
 
Protokoll (331 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (105 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3001 kb) 1 lisa (141 kb) 
 
Protokoll (133 kb) Kohalolijate nimekiri (14 kb) Hääletustulemused (41 kb) Nimelise hääletuse tulemused (100 kb)    
 
Protokoll (565 kb) Kohalolijate nimekiri (80 kb) Hääletustulemused (135 kb) Nimelise hääletuse tulemused (574 kb)    
Viimane päevakajastamine: 20. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika