Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Nimitykset parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Monivuotista rahoituskehystä käsittelevän, 20. helmikuuta 2020 järjestettävän ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Puhemiehen ilmoitus
 11.Äänestykset
  
11.1.EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus *** (äänestys)
  
11.2.EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
11.3.EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus *** (äänestys)
  
11.4.EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
11.5.Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista: (äänestys)
  
11.6.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (äänestys)
  
11.7.EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (äänestys)
  
11.8.Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (äänestys)
  
11.9.Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (äänestys)
  
11.10.Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018 (äänestys)
  
11.11.Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Sosiaalinen Eurooppa digitaalisessa maailmassa (ajankohtainen keskustelu)
 17.Euroopan sukupuolistrategia (keskustelu)
 18.EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.False and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO) ***I (keskustelu)
 21.EU:n rahanpesuntorjunnan tilanne Luanda Leaks -tapauksen valossa (keskustelu)
 22.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 23.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 24.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla (keskustelu)
 25.Internetin parantaminen lasten näkökulmasta (keskustelu)
 26.Koronaviruksen leviäminen (keskustelu)
 27.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien jäsenet
Pöytäkirja (333 kb) Läsnäololista (65 kb) Äänestysten tulokset (106 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3001 kb) Liite 1 (143 kb) 
 
Pöytäkirja (333 kb) Läsnäololista (65 kb) Äänestysten tulokset (106 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3001 kb) Liite 1 (143 kb) 
 
Pöytäkirja (134 kb) Läsnäololista (14 kb) Äänestysten tulokset (42 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (106 kb)    
 
Pöytäkirja (570 kb) Läsnäololista (79 kb) Äänestysten tulokset (132 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (573 kb)    
Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö