Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład osobowy delegacji międzyparlamentarnych
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 5.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego wieloletnim ramom finansowym, które odbędzie się 20 lutego 2020 r. (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Komunikat Przewodniczącego
 11.Głosowanie
  11.1.Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem *** (głosowanie)
  11.2.Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  11.3.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem *** (głosowanie)
  11.4.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  11.5.Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (głosowanie)
  11.6.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (głosowanie)
  11.7.Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie (głosowanie)
  11.8.Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług (głosowanie)
  11.9.Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (głosowanie)
  11.10.Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018 (głosowanie)
  11.11.Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty i zamiary głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Europa socjalna w świecie cyfrowym (debata na aktualny temat)
 17.Strategia na rzecz równouprawnienia płci (debata)
 18.Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I (debata)
 21.Zwalczanie przez UE procederu prania pieniędzy w świetle afery Luanda Leaks (debata)
 22.Skład grup politycznych
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Sytuacja humanitarna uchodźców na granicach zewnętrznych UE (debata)
 25.Lepszy internet dla dzieci (debata)
 26.Koronawirus: poszanowanie praw podstawowych i skoordynowana reakcja w Europie (debata)
 27.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Skład osobowy delegacji międzyparlamentarnych
Protokół (330 kb)
27/02/2020 16:40
  Lista obecności (59 kb)
17/02/2020 12:20
  Załącznik 1 (143 kb)
27/02/2020 16:40
 
Protokół (134 kb)
27/02/2020 16:40
  Lista obecności (14 kb)
17/02/2020 12:20
  Wyniki głosowania (41 kb)
Wersja tymczasowa
27/02/2020 16:20
  Głosowanie imienne (103 kb)
01/04/2020 16:00
 
Protokół (559 kb)
27/02/2020 16:40
  Lista obecności (81 kb)
17/02/2020 12:20
  Wyniki głosowania (145 kb)
Wersja tymczasowa
27/02/2020 16:20
  Głosowanie imienne (576 kb)
01/04/2020 16:00
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności