Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład osobowy delegacji międzyparlamentarnych
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 5.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego wieloletnim ramom finansowym, które odbędzie się 20 lutego 2020 r. (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Komunikat Przewodniczącego
 11.Głosowanie
  11.1.Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem *** (głosowanie)
  11.2.Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  11.3.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem *** (głosowanie)
  11.4.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  11.5.Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (głosowanie)
  11.6.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (głosowanie)
  11.7.Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie (głosowanie)
  11.8.Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług (głosowanie)
  11.9.Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (głosowanie)
  11.10.Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018 (głosowanie)
  11.11.Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty i zamiary głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Europa socjalna w świecie cyfrowym (debata na aktualny temat)
 17.Strategia na rzecz równouprawnienia płci (debata)
 18.Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) ***I (debata)
 21.Zwalczanie przez UE procederu prania pieniędzy w świetle afery Luanda Leaks (debata)
 22.Skład grup politycznych
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Sytuacja humanitarna uchodźców na granicach zewnętrznych UE (debata)
 25.Lepszy internet dla dzieci (debata)
 26.Koronawirus: poszanowanie praw podstawowych i skoordynowana reakcja w Europie (debata)
 27.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Skład osobowy delegacji międzyparlamentarnych
Protokół (332 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (106 kb) Głosowanie imienne (3001 kb) Załącznik 1 (143 kb) 
 
Protokół (332 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (106 kb) Głosowanie imienne (3001 kb) Załącznik 1 (143 kb) 
 
Protokół (134 kb) Lista obecności (14 kb) Wyniki głosowania (41 kb) Głosowanie imienne (100 kb)    
 
Protokół (581 kb) Lista obecności (80 kb) Wyniki głosowania (145 kb) Głosowanie imienne (573 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności