Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Menovité zloženie medziparlamentných delegácií
 3.Zloženie výborov a delegácií
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 6.Predloženie dokumentov
 7.Príprava mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o viacročnom finančnom rámci (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Oznámenie predsedníctva
 11.Hlasovanie
  11.1.Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom *** (hlasovanie)
  11.2.Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie) (hlasovanie)
  11.3.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom *** (hlasovanie)
  11.4.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (hlasovanie)
  11.5.Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu: (hlasovanie)
  11.6.Námietka k vykonávaciemu aktu: olovo a jeho zlúčeniny (hlasovanie)
  11.7.Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (hlasovanie)
  11.8.Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb (hlasovanie)
  11.9.Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (hlasovanie)
  11.10.Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018 (hlasovanie)
  11.11.Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Sociálna Európa v digitálnom svete (tematická rozprava)
 17.Stratégia pre rodovú rovnosť (rozprava)
 18.Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Systém FADO (falošné a pravé doklady online) ***I (rozprava)
 21.Súčasný stav boja EÚ proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na Luanda Leaks (rozprava)
 22.Zloženie politických skupín
 23.Zloženie výborov a delegácií
 24.Humanitárna situácia utečencov na vonkajších hraniciach EÚ (rozprava)
 25.Lepší internet pre deti (rozprava)
 26.Koronavírus: zabezpečenie základných práv a koordinovanej európskej reakcie (rozprava)
 27.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Menovité zloženie medziparlamentných delegáciís
Zápisnica (329 kb)
20/05/2020 15:09
  Prezenčná listina (65 kb)
06/04/2020 10:36
  Príloha 1 (142 kb)
20/05/2020 15:09
 
Zápisnica (135 kb)
20/05/2020 15:09
  Prezenčná listina (14 kb)
06/04/2020 10:36
  Výsledky hlasovaní (41 kb)
05/05/2020 15:26
  Hlasovania podľa mien (101 kb)
05/05/2020 15:25
 
Zápisnica (578 kb)
20/05/2020 15:09
  Prezenčná listina (80 kb)
06/04/2020 10:36
  Výsledky hlasovaní (143 kb)
05/05/2020 15:26
  Hlasovania podľa mien (564 kb)
05/05/2020 15:25
Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia