Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Meddelande från talmannen
 11.Omröstning
  11.1.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam *** (omröstning)
  11.2.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) (omröstning)
  11.3.Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam *** (omröstning)
  11.4.Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution) (omröstning)
  11.5.Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse: (omröstning)
  11.6.Invändning mot en genomförandeakt enligt artikel 112: Bly och blyföreningar (omröstning)
  11.7.En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen (omröstning)
  11.8.Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster (omröstning)
  11.9.Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (omröstning)
  11.10.Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (omröstning)
  11.11.Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Ett socialt Europa i en digital värld (debatt om en aktuell fråga)
 17.Strategi för jämställdhet (debatt)
 18.EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I (debatt)
 21.Läget i EU:s kamp mot penningtvätt i ljuset av Luanda Leaks (debatt)
 22.De politiska gruppernas sammansättning
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.Den humanitära situationen för flyktingar vid EU:s yttre gränser (debatt)
 25.Bättre internet för barn (debatt)
 26.Coronavirus: säkerställande av grundläggande rättigheter och en samordnad EU-insats (debatt)
 27.Justering av protokollet från detta sammanträde
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - De interparlamentariska delegationernas sammansättning
Protokoll (333 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (105 kb) Omröstningar med namnupprop (3001 kb) Bilaga 1 (143 kb) 
 
Protokoll (333 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (105 kb) Omröstningar med namnupprop (3001 kb) Bilaga 1 (143 kb) 
 
Protokoll (133 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (41 kb) Omröstningar med namnupprop (101 kb)    
 
Protokoll (568 kb) Närvarolista (80 kb) Omröstningsresultat (132 kb) Omröstningar med namnupprop (572 kb)    
Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy