Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg

2. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga spanska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Clara Ponsatí Obiols så att det straffrättsliga förfarandet mot henne ska kunna fortsättas.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy