Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000013/2020

Внесени текстове :

O-000013/2020 (B9-0009/2020)

Разисквания :

PV 13/02/2020 - 3
CRE 13/02/2020 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 8k
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург

3. Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000013/2020), зададен от Norbert Lins, от името на комисията AGRI, към Комисията: Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони (B9-0009/2020)

Norbert Lins разви въпроса.

Janusz Wojciechowski (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Ivan David, от името на групата ID, Sarah Wiener, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar и Petros Kokkalis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Álvaro Amaro, Miriam Dalli, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Атидже Алиева-Вели, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander и Antonius Manders, относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru и Seán Kelly.

Изказа се Janusz Wojciechowski.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност