Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2542(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000013/2020

Indgivne tekster :

O-000013/2020 (B9-0009/2020)

Forhandlinger :

PV 13/02/2020 - 3
CRE 13/02/2020 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
XML 7k
Torsdag den 13. februar 2020 - Strasbourg

3. "Fra jord til bord"-strategien – den centrale rolle, som landbrugere og landdistrikter spiller (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000013/2020) af Norbert Lins for AGRI til Kommissionen: "Fra jord til bord"-strategien – den centrale rolle, som landbrugere og landdistrikter spiller (B9-0009/2020)

Norbert Lins begrundede spørgsmålet.

Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Ivan David for ID-Gruppen, Sarah Wiener for Verts/ALE-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Dino Giarrusso, løsgænger, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar og Petros Kokkalis.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander og Antonius Manders, om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru og Seán Kelly.

Taler: Janusz Wojciechowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik