Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2542(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000013/2020

Podneseni tekstovi :

O-000013/2020 (B9-0009/2020)

Rasprave :

PV 13/02/2020 - 3
CRE 13/02/2020 - 3

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
XML 7k
Četvrtak, 13. veljače 2020. - Strasbourg

3. Strategija „Od polja do stola” - ključna uloga poljoprivrednika i ruralnih područja (rasprava)
Doslovno izvješće

Pitanje za usmeni odgovor (O-000013/2020) koje je postavio Norbert Lins, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Strategija „Od polja do stola” – ključna uloga poljoprivrednika i ruralnih područja (B9-0009/2020)

Norbert Lins obrazložio je pitanje.

Janusz Wojciechowski (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ivan David, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sarah Wiener, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dino Giarrusso, nezavisni zastupnik, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar i Petros Kokkalis.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander i Antonius Manders, o tijeku rasprave (Predsjednik je dao pojašnjenje).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru i Seán Kelly.

Govorio je Janusz Wojciechowski.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 20. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti