Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2542(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000013/2020

Teksty złożone :

O-000013/2020 (B9-0009/2020)

Debaty :

PV 13/02/2020 - 3
CRE 13/02/2020 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 7k
Czwartek, 13 lutego 2020 r. - Strasburg

3. Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000013/2020), które skierował Norbert Lins, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Strategia „Od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich (B9-0009/2020)

Norbert Lins rozwinął pytanie.

Janusz Wojciechowski (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Ivan David w imieniu grupy ID, Sarah Wiener w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antoniusa Mandersa, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar i Petros Kokkalis.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Martina Häuslinga, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander i Antonius Manders, w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru i Seán Kelly.

Głos zabrał Janusz Wojciechowski.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności