Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000013/2020

Predkladané texty :

O-000013/2020 (B9-0009/2020)

Rozpravy :

PV 13/02/2020 - 3
CRE 13/02/2020 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg

3. Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000013/2020) ktorú položil Norbert Lins, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Stratégia Z farmy na stôl – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí (B9-0009/2020)

Norbert Lins rozvinul otázku.

Janusz Wojciechowski (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Ivan David v mene skupiny ID, Sarah Wiener v mene skupiny Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Antonius Manders, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar a Petros Kokkalis.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, ktorý zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander a Antonius Manders, o priebehu rozpravy (predsedajúci podal podrobnejšie informácie).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia