Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000013/2020

Ingivna texter :

O-000013/2020 (B9-0009/2020)

Debatter :

PV 13/02/2020 - 3
CRE 13/02/2020 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 7k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg

3. Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000013/2020) från Norbert Lins, för AGRI-utskottet, till kommissionen: Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (B9-0009/2020)

Norbert Lins utvecklade frågan.

Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Sarah Wiener för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Mairead McGuinness, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Antonius Manders; Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Eric Andrieu, Jan Huitema, Gianantonio Da Re, Benoît Biteau, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Ruža Tomašić, Silvia Modig, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Silvia Sardone, Bronis Ropė, Mazaly Aguilar och Petros Kokkalis.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Álvaro Amaro, Miriam Dalli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Thun und Hohenstein; Martin Hojsík, Marcel Kolaja, Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Marlene Mortler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Martin Häusling, Jytte Guteland, Asger Christensen, Mick Wallace, Franc Bogovič, Günther Sidl, Elsi Katainen, Christine Schneider, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Michaela Šojdrová, Alessandra Moretti, Benoît Lutgen, Mohammed Chahim, Jarosław Kalinowski, Carmen Avram, Anne Sander och Antonius Manders, som yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Traian Băsescu, Hilde Vautmans, Sirpa Pietikäinen, Sandra Pereira, Salvatore De Meo, Milan Uhrík, Tudor Ciuhodaru och Seán Kelly.

Talare: Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy