Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0104/2020

Συζήτηση :

PV 13/02/2020 - 4.1
CRE 13/02/2020 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2020 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0036

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

4.1. Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Οι Pierrette Herzberger-Fofana και Maria Arena παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0104/2020 και B9-0106/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Οι Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega και Jan-Christoph Oetjen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 και B9-0113/2020.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, και Thierry Mariani.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar και Mick Wallace

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου