Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 10k
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюция, вж.: точка 4 от протокола от 12.2.2020 г.)


4.1. Република Гвинея, и по-специално насилието спрямо протестиращи

Предложения за резолюция B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 и B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana и Maria Arena представиха предложенията за резолюция B9-0104/2020 и B9-0106/2020.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega и Jan-Christoph Oetjen представиха предложенията за резолюция B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 и B9-0113/2020.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, и Thierry Mariani.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar и Mick Wallace.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 13.2.2020 г.


4.2. Детски труд в мини в Мадагаскар

Предложения за резолюция B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 и B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko и Hilde Vautmans представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Maxette Pirbakas, от името на групата ID, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń и Elżbieta Rafalska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ljudmila Novak, Caterina Chinnici и Clare Daly.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 13.2.2020 г.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност