Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 10k
Torsdag den 13. februar 2020 - Strasbourg

4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 4 i protokollen af 12.2.2020).


4.1. Republikken Guinea, navnlig vold mod demonstranter

Forslag til beslutning B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 og B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana og Maria Arena forelagde beslutningsforslagene B9-0104/2020 og B9-0106/2020.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega og Jan-Christoph Oetjen forelagde beslutningsforslagene B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 og B9-0113/2020.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Lars Patrick Berg for ID-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, og Thierry Mariani.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar og Mick Wallace.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 13.2.2020.


4.2. Børnearbejde i miner i Madagaskar

Forslag til beslutning B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 og B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko og Hilde Vautmans forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for Renew-Gruppen, Maxette Pirbakas for ID-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń og Elżbieta Rafalska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici og Clare Daly.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 13.2.2020.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik