Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 10k
Torstai 13. helmikuuta 2020 - Strasbourg

4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 4.)


4.1. Guinean tasavalta ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta

Päätöslauselmaesitykset B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana ja Maria Arena esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0104/2020 ja B9-0106/2020.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega ja Jan-Christoph Oetjen esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 ja B9-0113/2020.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo ja Thierry Mariani.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar ja Mick Wallace.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2020, kohta 7.1.


4.2. Lapsityövoima Madagaskarin kaivoksissa

Päätöslauselmaesitykset B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 ja B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko ja Hilde Vautmans esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Maxette Pirbakas ID-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ivan Vilibor Sinčić, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń ja Elżbieta Rafalska.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ljudmila Novak, Caterina Chinnici ja Clare Daly.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2020, kohta 7.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö