Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 10k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 4 van de notulen van 12.2.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De Republiek Guinee, met name geweld tegen demonstranten

Ontwerpresoluties B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 en B9-0113/2020 (2020/2551(RSP))

Pierrette Herzberger-Fofana en Maria Arena lichten de ontwerpresoluties B9-0104/2020 en B9-0106/2020 toe.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Ryszard Czarnecki, Idoia Villanueva Ruiz, David Lega en Jan-Christoph Oetjen lichten de ontwerpresoluties B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020 en B9-0113/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, en Thierry Mariani.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 13.2.2020.


4.2. Kinderarbeid in mijnen op Madagaskar

Ontwerpresoluties B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020 en B9-0112/2020 (2020/2552(RSP))

Dominique Bilde, Caroline Roose, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Helmut Scholz, Željana Zovko en Hilde Vautmans lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Maxette Pirbakas, namens de ID-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Hetman, Bettina Vollath, Robert Biedroń en Elżbieta Rafalska.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Ljudmila Novak, Caterina Chinnici en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 13.2.2020.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid